Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. za pomocą platformy e-PUAP

Wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. oraz otrzymania przez nadawcę poświadczenia odbioru.

  • Dokumenty elektroniczne doręczane do Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
  • Dokumenty elektroniczne doręczane do Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:/kppzabkowiceslaskie/skrytka

 

Link -> OBYWATEL.GOV.PLDokumenty elektroniczne mogą być doręczane do Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. również na informatycznych nośnikach danych. Informujemy więc, że Komenda będzie akceptowała dokumenty elektroniczne zapisane na:

  • dyskietce magnetycznej 3,5" w formacie MS DOS,
  • dysku CD-RW,
  • urządzeniu typu Pen Drive.

Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się w dni robocze w godz. 8:00-15:00,w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śl. ul. Niepodległości 10

Akceptowane struktury fizyczne i zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych doręczanych do Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej i na informatycznych nośnikach danych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śl. akceptuje formaty poczty elektronicznej wraz z załącznikami w formatach wymienionych w ww. Rozporządzeniu.

W szczególności:
  • do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .txt, .doc, .pdf, .rtf oraz Open Document wersja 1.0,
  • do danych zawierających informację graficzną akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .jpg (.jpeg), .gif,
  • do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .zip oraz .rar.


Urzędowe poświadczenie odbioru:

Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony do Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl. zostanie poświadczony podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Komendy, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.
Urzędowe poświadczenie odbioru - na żądanie interesanta - może zostać także zapisane na dyskietce magnetycznej 3,5" w formacie MS DOS, dysku CD-RW lub urządzeniu typu Pen Drive.
Poświadczenie to można uzyskać w dni robocze w godz. 08.00-15:00,w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Ząbkowicach Śl. ul. Niepodleglości 10

Metryczka

Data publikacji 29.09.2010
Data modyfikacji 30.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ilona Golec
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Golec KPP Ząbkowice Śłąskie
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Morzyński
do góry